lördag 1 juli 18.00 Gåxsjö kyrka

Jonas Karlsson orgel

Jonas Karlsson är född 1970 och är en svensk konserterande organist. Han är känd för sitt virtuosa orgelspel, sin improvisationsförmåga och för sitt energirika framförande av sina egna rytmiska orgelkompositioner.

Jonas tog sin examen i solistiskt orgelspel och musikteori, vid Musikkonservatoriet i Trondheim, i januari 2003. Han har även studerat klassiskt pianospel, vid Musik- och Operahögskolan vid Mälardalens högskola. Dessa pianostudier hade främst sin inriktning mot romantisk pianomusik.

Jonas spelar gärna Bachs orgelverk – på ett genuint sätt, som är influerat av bland annat tyskt och amerikanskt 60-tal.

Bach är favoritkompositören. Här strävar Jonas efter ett Bachspel, som till viss del skiljer sig från dagens orgelskolor. Jonas strävar efter något som han kallar för ett "Bachspel som lyser". För Jonas handlar orgelspel om att plocka fram musikens inneboende ljus och kraft, genom att tänja på kyrkorgelns gränser.
 

Här spelar Jonas en egen komposition, Toccata i b-moll, Opus 14. Det är en Toccata som låter som heavy metal-musik.

Denna videoinspelning gjordes live i april 2022, under en lunchkonsert i Gamla kyrkan, Östersund.

Gåxsjö orgel. foto Martin Lagergren
foto Håkan Dahlén

Om orgeln

Gåxsjö kyrkas orgel byggdes 1964 av Gustaf Hagström i orgelhuset efter den tidigare orgeln. Den orgeln stod klar samma år som kyrkan, 1886, och både kyrkan och orgelfasaden ritades av arkitekt Fredrik Reinhold Ekberg. Själva orgeln byggdes av Anders Christian Schuster tillsammans med Carl Olof Lindgren. Den senare var uppväxt i Aspås socken och verkade som kantor i Aspås och Häggenås. 

Orgeln har två manualer och självständig pedal. Den har 13 stämmor och är mekanisk.

Manual I
Hålflöjt 8'
Principal 4'
Spetsgedackt 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 3 chor

Manual II
Trägedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Cymbel 2 chor
Dulcian 8'
Tremulant

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Fagott 16'

Informationen om orglen kommer från Härnösands stifts orgelinventering och Dag Edholms bok Orgelbyggare i Sverige 1600-1900 och deras verk.