lördag 1 aug 18.00 Sunne kyrka

Nils Frändén orgel

Nils spelar på den gamla orgeln från 1839, ett unikt instrument i Jämtland byggt av orgelbyggare Johan Gustaf Ek, och berättar om dess historia.
              

Orgelfasaden Sunne. foto Michael Eriksson
Sunne kyrka. foto Michael Eriksson
Utsikt från spelbordet uppe på läkataren. foto Miachel Eriksson
Sunne kyrka. foto Hans Asp
Sunne kyrka. foto Hans Asp

Om orgeln

1839 byggdes Sunnes första orgel av orgelbyggare Johan Gustaf Ek, Torp. Den har sedan byggåret endas genomgått mindre förändningar och är en av Eks mest välbevarade. 

1887 renoverades orgeln och en mindre omdisponering gjordes av E.A Setterquist och Son, Örebro. Orgeln fick då en ny stämma, Trumpet 8', ett oktovkoppel i manualen och Scharf 3 chor byttes mot Gamba 8'.

1954 renoverades orgeln på nytt av Andreas Thulesius, Rödön, som bytte Gamba 8 mot en Mixtur 4-5 chor.

1972 gjordes en restaurering av Richard Jacoby Orgelverkstad AB, Stockholm. Mixturen ersattes med en ny Scharf 3 chor efter P. Z. Strand, 1887 års Trumpet 8 magasinerades och ersattes med en ny enl. P. Z. Strandmensur.

Fasaden är en arkadfasad i gustaviansk stil. Den påminner mycket om den i Ovikens gamla kyrka, där Ek varit verksam. 

Orgeln är meknisk, har en manual och självständig pedal och 14 stämmor. 

Huvudverk:
Borduna 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Fugara 8'
Octava 4'
Fleut 4'
Qvinta 3'
Octava 2'
Scharf 3 chor
Trumpet 8'
Vox virginia 4'

Pedal:
Subbas 16’
Violon 8'
Bassun 16'

Informationen om orglen kommer från Härnösands stifts orgelinventering

Registerskyltar från 1839. foto Michael Eriksson
Registerskyltar från 1839. foto Michael Eriksson