Vid tystnadens gräns ...

lördag 2 feb 18.00 Lockne kyrka

Martin Schiffer Martin Schiffer

Martin Schiffer spelar några av Arvo Pärts verk för orgel och för piano i en meditativ konsert ”vid tystnadens gräns”.

Arvo Pärts musik har blivit älskad av miljontals lyssnare över hela världen och han anses vara en av vår tids mest spelade kompositörer av klassisk musik.

Kulturjournalisten Eric Schüldt minns de första tonerna han lyssnade till Pärts musik:
— Jag har kallat det lite för mitt frälsningsögonblick. För att det var som att det var en helt annan värld som öppnades, och det skedde i princip ögonblickligen. Egentligen var det som att bli påmind om något som jag alltid hade vetat, men glömt bort. Kanske en känsla av evighet, helighet, men också något som inte har med den vardagliga världen att göra.

Pärt ger ytterst sällan intervjuer. Vid tystnadens gräns brukar också hans musik placeras. Pärt är sin egen, och som lyssnare gäller det kanske att tro, inte nödvändigtvis på Gud men på någon slags sanning.

— Ska man uttrycka det i riktigt religiösa termer skulle jag säga att han på något sätt upprättar människan igen. Det är det som hans musik gör… Man måste tro att han i djupet av den här ganska enkla musiken har funnit något som är djupt sant, säger Eric Schüldt.
 

Vinter vid Lockne kyrka. foto Hans-Åke Grinde
Vy mot läktaren. Lockne kyrka
Lockne kyrkans orgel. foto Michael Eriksson

Program

Arvo Pärt (1935 - ):
 

Annum per annum (orgel, 1980):

K-G-C-S-A

Für Alina (piano, 1976)

Trivium (orgel, 1988) 
(tre satser)

Variationen zur Gesundung von Arinuschka (piano, 1977)
(6 variationer)

Pari intervallo (orgel, 1976/1980)

Für Anna Maria (piano, 2006)

Spiegel im Spiegel (orgel, 1978)
(arrangemang för orgel Giovanni Battista Mazza, 2010)

Om orgeln

Lockne kyrka har en mekanisk orgel bygd 1967 av Gustaf Hagströms Orgelverkstad, bakom en gammal fasad från 1884 byggd av E.A. Setterquist.

Fasaden byttes ut av Hagström 1967 men är fortfarande slående lik fasaden till orgeln i Revsunds kyrka, även den byggd av E. A. Setterquist.

En del av pipmaterialet i Lockne kyrkas orgel är återanvänt från den gamla orgeln. 

Orgeln har två manualer och självständig pedal och 18 stämmor. 

Huvudverk:
Principal 8’
Rörflöjt 8’
Oktava 4’
Gedakt 4’
Oktava 2’
Mixtur 3 chor
Trumpet 8’

Svällverk:
Gedakt 8’
Principal 4’
Rörflöjt 4’
Waldflöjt 2’
Nasat 1 1/3
Zimbel 2 chor
Krummhorn 8’

Pedal:
Subbas 16’
Gedakt 8’
Principal 4’
Fagottbas 16’

Informationen om orglen kommer från Härnösands stifts orgelinventering