Jesus, du min glädje

lördag 9 april 18.00 Sunne kyrka

Martin Schiffer orgel

Under rubriken ”Jesus, du min glädje” spelar Martin Schiffer en orgelkonsert på den historiska orgeln i Sunne kyrka. 

Jesus, du min glädje är en psalm skriven av Johann Franck 1655 med rubriken ”Jesu, meine Freude”. Efter några olika översättningar står psalmen nu i Andres Frostensons bearbetning under nr 354 i 1986-års psalmbok. I Tyskland var och är psalmen mycket välkänt och har arrangerats av många tonsättare genom tiderna, inte minst genom Johann Sebastian Bachs 5-stämmiga motett ”Jesu, meine Freude”.

Men det är inte den store mästaren Bach som står i focus denna konserten utan hans vänner och elever. Johann Christian Kittel var Bachs sista (och yngsta) elev medan Johann Ludwig Krebs räknas som mycket talangfull organist och kompositör och uppskattades mycket av sin stora lärare. Hans fyra korta preludier som spelas idag är små miniatyrlika mästerverk. Johann Gottfried Walther och Johann Sebastian Bach blev vänner redan i Weimar. Walther är mest känt genom sin Musikalisches Lexikon från 1732, den första fullständigare musikaliska encyklopedin. Han komponerade många orgelverk med stort kontrapunktisk skicklighet.
Georg Philipp Telemann var verksam i Hamburg som musikdirektör för de fem största kyrkorna och var vän till båda Georg Friedrich Händel och Johann Sebastian Bach. Under sin levnadstid var han ansedd som en av sin tids största kompositörer.

Sunne kyrka. foto Michael Eriksson

Program

Jesus, du min glädje - Bach i kretsen av sina vänner och elever
 
J Chr Kittel (1732 – 1809)                             
Preludio pro organo pleno a-moll

 
J G Walther (1684 – 1748)                           
artita över ”Jesu, meine Freude” LV 2

 
J L Krebs
(1713 – 1780)                                 
Preludium F-dur (1) KrWV 412

 
J S Bach (1685 – 1750)                                  
Koralförspel över ”Jesu, meine Freude” BWV 1105

 
J L Krebs                                                            
Präludium F-dur (2) KrWV 413
 
Gg Ph Telemann (1681 – 1767)                  
Koralförspel över ”Jesu, meine Freude”

 
J L Krebs                                                            
Präludium C-dur (1) KrWV 414
Praeambulum och koral över ”Jesu, meine Freude”
ur ”Clavier-Uebung”
Präludium C-dur (2) KrWV 415

 

 

Orgelfasaden Sunne. foto Michael Eriksson

Om orgeln

1839 byggdes Sunnes första orgel av orgelbyggare Johan Gustaf Ek, Torp. Den har sedan byggåret endas genomgått mindre förändningar och är en av Eks mest välbevarade. 

1887 renoverades orgeln och en mindre omdisponering gjordes av E.A Setterquist och Son, Örebro. Orgeln fick då en ny stämma, Trumpet 8', ett oktovkoppel i manualen och Scharf 3 chor byttes mot Gamba 8'.

1954 renoverades orgeln på nytt av Andreas Thulesius, Rödön, som bytte Gamba 8 mot en Mixtur 4-5 chor.

1972 gjordes en restaurering av Richard Jacoby Orgelverkstad AB, Stockholm. Mixturen ersattes med en ny Scharf 3 chor efter P. Z. Strand, 1887 års Trumpet 8 magasinerades och ersattes med en ny enl. P. Z. Strandmensur.

Fasaden är en arkadfasad i gustaviansk stil. Den påminner mycket om den i Ovikens gamla kyrka, där Ek varit verksam. 

Orgeln är meknisk, har en manual och självständig pedal och 14 stämmor. 

Huvudverk:
Borduna 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Fugara 8'
Octava 4'
Fleut 4'
Qvinta 3'
Octava 2'
Scharf 3 chor
Trumpet 8'
Vox virginia 4'

Pedal:
Subbas 16’
Violon 8'
Bassun 16'

Informationen om orglen kommer från Härnösands stifts orgelinventering

Utsikt från spelbordet uppe på läkataren. foto Miachel Eriksson