Sången i skogen

lördag 7 maj 18.00 Sunne kyrka

Lena Severin och Ingrid Grahn spelar och sjunger improvisationer med reflektioner och klassiska pärlor.

Följ med på en fiktiv musikalisk vandring genom skog, över mossa, myr och stanna till i gläntan!

Sunne kyrka. foto Hans Asp
Sunne kyrka. foto Hans Asp
Sunne kyrka. foto Michael Eriksson
Orgelfasaden Sunne. foto Michael Eriksson

Om orgeln

1839 byggdes Sunnes första orgel av orgelbyggare Johan Gustaf Ek, Torp. Den har sedan byggåret endas genomgått mindre förändningar och är en av Eks mest välbevarade. 

1887 renoverades orgeln och en mindre omdisponering gjordes av E.A Setterquist och Son, Örebro. Orgeln fick då en ny stämma, Trumpet 8', ett oktovkoppel i manualen och Scharf 3 chor byttes mot Gamba 8'.

1954 renoverades orgeln på nytt av Andreas Thulesius, Rödön, som bytte Gamba 8 mot en Mixtur 4-5 chor.

1972 gjordes en restaurering av Richard Jacoby Orgelverkstad AB, Stockholm. Mixturen ersattes med en ny Scharf 3 chor efter P. Z. Strand, 1887 års Trumpet 8 magasinerades och ersattes med en ny enl. P. Z. Strandmensur.

Fasaden är en arkadfasad i gustaviansk stil. Den påminner mycket om den i Ovikens gamla kyrka, där Ek varit verksam. 

Orgeln är meknisk, har en manual och självständig pedal och 14 stämmor. 

Huvudverk:
Borduna 16'
Principal 8'
Gedackt 8'
Fugara 8'
Octava 4'
Fleut 4'
Qvinta 3'
Octava 2'
Scharf 3 chor
Trumpet 8'
Vox virginia 4'

Pedal:
Subbas 16’
Violon 8'
Bassun 16'

Informationen om orglen kommer från Härnösands stifts orgelinventering