Coronations and Funerals

lördag 13 maj 18.00 Ås kyrka

Mirella Sarp orgel

Mirella spelar orgelmusik inspirerad av det brittiska kungahuset. Musik av bl.a Walton, Bach och Duruflé. 
 

Program

J. S. Bach  - Concerto C-dur (BWV 1054)
Allegro - Adagio - Allegro (samma som Violinkonsert E-dur, men arrangerad för orgel av B. Winsemius)

J. S. Bach - Fantasi c-moll (BWV 562)
denna spelades i slutet av Drottning Elisabeths begravning

J. S Bach - Fantasi (och fuga) c-moll (BWV 537) Den här är så fin att jag vill spela den också, men bara Fantasin

W. Walton - Crown imperial 
Denna var kröningsmarsch för Elisabeths far Kung George år 1937

M. Duruflé - Choral varié ur Prelude, adagio et choral varié sur le thème du Veni Creator
Hela stycket är baserad på gregorianska melodin Kom,  skaparande…, alltså pingstens temamelodi.

Mirella Sarp vid orgeln i Umeå stadskyrka
Ås kyrka från altare. foto Michael Eriksson
Ås orgel på läktare. foto Michael Eriksson

Om orgeln

Det är oklart när Ås fick sin första orgel och vem som byggde den men någon gång under andra hälften av 1800-talet kom den till. 1941 fick H. Lindgren, Göteborg, i uppdrag att bygga en ny då den gamla var i mycket dåligt skick. Han behöll den ursprungliga fasaden. 1981 var det dags igen för en ny orgel, denna gång byggd av Johannes Menzel Orgelbyggeri AB, Härnösand. Även denna gång fick den ursprunliga fasaden vara kvar. 

Orgeln har två manualer och självständig pedal. Den är mekanisk och har 23 stämmor.

Huvudverk:
Principal 8'
Rörflöjt 8'
Oktava 4'
Koppelflöjt 4'
Oktava 2'
Sesquialtera 2 chor
Mixtur 4 chor
Trumpet 8 '

Svällverk:
Gedackt 8'
Fugara 8'
Principa 4'
Gemshorn 4'
Blockflöjt 2'
Nasat 1 1/3
Cymbel 3 chor
Oboe 8'

Pedal:
Subbas 16'
Pricipal 8'
Flöjtbas 8'
it. Principal 4'
Hålflöjt 4'
Basun 16'
Skalmeja 4'

Informationen om orglen kommer från Härnösands stifts orgelinventering