Musikens helande kraft

lördag 4 juni 18.00 Norderö  kyrka

Martin Schiffer orgel

Martin Schiffer är organist i Frösö-Norderö-Sunne församling

Musiken har i alla tider och kulturer varit ett medel för att kommunicera, uttrycka känslor och aktivera människans inre helande krafter. Afrikanska stammar hade trummor, horn och bjällror hundratals år före vår tideräkning. De forntida kineserna spelade panflöjt och munorgel.
Redan de gamla grekerna ansåg att musik återställde den obalans i kroppen som orsakat sjukdom. De talade om musikens förmåga att nå själen och få kropp och själ att bilda en harmonisk enhet. I historiska skrifter berättas det hur Alexander den Store blev återställd från sinnessjukdom genom att lyssna på musik från lyra och i Gamla Testamentet kan man läsa om hur kung Saul blev fri från depression när David spelade för honom på sin harpa.

Program

 Johann Krieger (1652 – 1735)                    
Praeludium in C

 
Johann Kuhnau (1660 – 1722)                   
Suonata seconda: Saul malinconico e trastullato per mezzo della Musica (Sauls melankoli läkt genom Davids musik)

  1. Sauls sorgsenhet och vansinnighet
  2. Davids harp-spel
  3. Kungens lugnade sinnelag

(se 1 Sam 16; 14-23)
 
J Krieger                                                             
Fantasia in d
 
J Kuhnau                                                           
Suonata quarta: Hiskia agonizzante e risanato
(Den dödssjuka och tillfrisknade Hiskias)

  1. Det bedrövade hjärtat av kung Hiskia, sin bön om liv och hälsa…
  2. Sin tillit på Gud, att han kommer att hjälpa..
  3. Glädjen över tillfrisknandet medan han ibland minns det förgångna lidandet men också genast glömmer bort det igen

(se Jes 39 och 2 Kung 20)
 
J Krieger                                                             
Praeludium in g
 
J Krieger                                                             
Toccata in D

 

Altaruppsatsen i Norderö kyrka
Altaruppsatsen i Norderö kyrka

Om kompositörerna

Johann Kuhnau blev 1684 organist vid Thomaskyrkan i Leipzig, studerade samtidigt juristprudens och blev advokat. År 1701 blev han musikdirektor vid Leipzigs universitet och Bachs närmaste föregångare som Thomaskantor. Han var högt ansedd som musikskriftställare och kompositör, uppmärksammad även som lärd jurist, matematiker och filolog (han gjorde flera översättningar till tyska från grekiska, hebreiska med flera språk). Kuhnau var i Tyskland den förste, som skrev flersatsiga pianosonater, och  jämte Domenico Scarlatti, en av de första, som utvecklade denna form. Hans bevarade kompositioner är ”Neue Klavierübung” (1689-95), ”Frische Klavierfrüchte” (1699) och ”Musikalische Vorstellungen einiger biblischen Historien”.
 
Johann Krieger föddes i Nürnberg och var organist i Zittau och var känt för sina klaver- och körmusik. Till exempel uppskattade Georg Friedrich Händel särskilt Kriegers kontrapunktiska skicklighet i bl a sina ”Anmuthige Clavier-Uebungen” (1699).

Norderö kyrkas orgel

Om orgeln

1953 byggdes denna orgel som är kyrkans första av Andreas Thulesius. Fasaden ritades av Daniel Thulesius. Större delen av pipmaterialet kommer från ett instrument av Jonas Landberg, Hammerdal. Orgeln har en manual och självständig pedal. 

Manual:
Gedackt 8'
Principal 4'
Rörflöjt 4'
Oktava 2'
Kvinta 1/3
Mixtur 3 kor

Pedal:
Subbas 16'

Informationen om orglen kommer från Härnösands stifts orgelinventering