Orgelbüchlein

lördag 2 april 18.00
Stora kyrkan Östersund

Hans-Ola Ericsson orgel 

Hans-Ola, född 1958, har studerat musik i Stockholm och Freiburg och fördjupat  sina studier i USA och Venedig. Han har konserterat i hela Europa, Japan, Kanada
och USA och gjort en mängd skivinspelningar. 1989 blev han utnämnd till professor vid
Musikhögskolan i Piteå. Han har verkat som internationell gästprofessor och
hedersprofessor vid flera universitet och
högskolor världen över. Han har också anlitats
som gästlärare vid ett stort antal högskolor
och konservatorier.
I denna konsert spelar han ur J.S.Bachs Orgelbüchlein.
Innan konserten börjar ges en föreläsning med start 17.30 om just orgelbüchline. 

Om musiken

Orgelbüchlein (Den lilla orgelboken) – några personliga reflektioner. 

För mig har Orgelbüchlein varit en ständig, trygg, makalös och lärorik följeslagare under alla år från tiden som orgelstuderande via tiden som trevande professionell till undervisande lärare och konsertgivare. Det är något enastående med denna samling som Sebastian påbörjade under sina, förmodligen, lyckligaste år i livet, tiden i Weimar. Där levde han med sin första hustru, Maria Barbara. Deras söner Wilhelm Friedemann och Carl Philipp Emanuel, 1710 respektive 1714, föddes där. Denna lilla bok följde med Sebastian under resten av hans liv. Så sent som i Leipzig, mot slutet av hans liv så komponerade han ytterligare några små koralförspel i denna samling. Detta kan vi med säkerhet veta eftersom det har varit möjligt att finna ut att han använde en specifik penna med ett specifikt bläck under tiden i Leipzig. 
Varje koral är en absolut perfekt komposition, ett musikaliskt destillat av kongenialt handhavande av klangvärld, teologi, ornamentering, artikulation, fulländad kompositionsteknisk behärskning och musikalisk retorik. Vidare är varje koral fylld till bredden av musikalisk symbolik och kyrkoårsinspirerad dramatik och avspänning. Bach efterlämnade 46 komponerade bearbetningar av planerade 165 eftersom andra, betydligt större, projekt krävde sin tribut och hans komponerande fick ett annat fokus efter tiden i Weimar. 

Originaliteten i dessa kompositioner är häpnadsväckande. Att i formen av en miniatyr kunna spänna en perfekt balanserad båge från första till sista ton kräver en total behärskning och precision. Vissa bearbetningar, som O Mensch, bewein dein Sünde gross (BWV 622) eller triptyken Christ is erstanden (BWV 627) är djuplodande mästerverk som var och en ger tillräckligt med material för en större avhandling. Dramatiken i Christus, der uns selig macht (BWV 620) eller Durch Adams Fall ist ganz verderbt (BWV 637) spränger till och med vissa av Bachs egna harmoniska gränser. 
Välkomna att ta del av denna samling. 

Hans-Ola Ericsson

Repertoar

Praeludium i C – BWV 545:1
 
Advent:
Nun komm, der Heiden Heiland - BWV 599
Herr Christ, der einge Gottes-Sohn oder Herr Gott, nun sei gepreiset – BWV 601
 
Jul:
Gelobet seist du, Jesu Christ – BWV 604 à 2 Clav. & Ped.
Der Tag, der ist so freudenreich – BWV 605 à 2 Clav. & Ped.
Vom Himmel hoch, da komm ich her – BWV 606
Vom Himmel kam der Engel Schar – BWV 607
In dulci jubilo – BWV 608
Christum wir sollen loben schon – BWV 611
Choral in Alto
 
Nyår:
Das alte Jahre vergangen ist – BWV 614 à 2 Clav. & Ped.
In dir ist Freude – BWV 615
 
Simeons lovsång/Epifania:
Herr Gott, nun schleuß den Himmel auf – BWV 617
 
Fastan:
O Lamm Gottes, unschuldig – BWV 618
Canon alla quinta - Adagio
Christus, der uns selig macht – BWV 620
in Canone all’Ottava
O Mensch, bewein dein Sünde groß – BWV 622
à 2 Clav. & Ped. – Adagio assai
Hilf, Gott, daß mir's gelinge – BWV 624 à 2 Clav. & Ped.
 
Påsk:

Christ ist erstanden Vers. 1 – BWV 627:1
Christ ist erstanden Vers. 2 - BWV 627:2
Christ ist erstanden Vers. 3 - BWV 627:3
Heut triumphieret Gottes Sohn – BWV 630
 
Pingst:

Komm, Gott Schöpfer, Heiliger Geist – BWV 631
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend – BWV 632
Liebster Jesu, wir sind hier I, distinctus – BWV 633
à 2 Clav. & Ped.
 
Katekesen:
Durch Adams Fall ist ganz verderbt – BWV 637
 
Diverse:
Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ – BWV 639 à 2 Clav. & Ped.
Wenn wir in höchsten Nöten sein – BWV 641 à 2 Clav. & Ped.
Alle Menschen müssen sterben – BWV 643 Alio modo
Ach wie nichtig, ach wie flüchtig – BWV 644
 
Fuga in C – BWV 545:2
 
 

Stora kyrkans orgel. foto Håkan Dahlén

Om orgeln

Stora kyrkans läktarorgel

1995 byggde Grönlunds orgelbyggeri detta förstklassiga instrument med 50 stämmor fördelat på tre manualer och pedal. Fasadarkitekt var Ulf Oldaeus.

Huvudverk:
Principal 16’
Principal 8’
Spetsflöjt 8’
Dubbelflöjt 8’
Gamba 8’
Octava 4’
Rörflöjt 4’
Oktava 2’
Kvint 2 2/3’
Mixtur IV
Gr Cornett V
Trumpet 16’
Trumpet 8’ 

Öververk:
Fugara 8’
Gedackt 8’
Principal 4'
Täckflöjt 4’
Waldflöjt 2’
Nasat 1 1/3’
Sesquialt. II
Scharff III
Trumpet 8’
Krumhorn 8’
Klockspel
Cymbelstjärna 
Tremulant

Svällverk:
Bourdon 16’
Basetthorn 8’
Rörflöjt 8’
Salicional 8’
Voix celeste 8’
Oktava 4’
Fl. Travers 4’
Nasard 2 2/3’
Svegel 2’
Tierce 1 1/3’
Mixtur IV
Bombarde 16’
Tr. Harm. 8’
Oboe 8’
Clarion 4’
Tremulant

Pedal
Bourdon 32’
Principal 16’
Subbas 16’
Oktava 8’
Borduna 8’
Koralbas 4’
Rörflöjt 4’
Rauschkvint V
Fagtt 32’
Basun 16’
Trumpet 8’
Trumpet 4’

Informationen om orglen kommer från Härnösands stifts orgelinventering