Requiem av Gabriel Fauré

lördag 6 november 18.00
Stora kyrkan Östersund

Johannes Landgren orgel 
Stora kyrkans Solistensemble
Nicklas Strandberg
dirigent

Johannes Landgren är frilansande organist och dirigent, är professor i orgel och orgelimprovisation vid Högskolan för Scen och Musik i Göteborg,  gästprofessor i orgel vid Kungl. Musikhögskolan (KMH) samt prorektor sedan oktober 2019 vid KMH i Stockholm.
 

Om verket

”Den är lika blid som jag själv”, förklarade Gabriel Fauré för sin vän, den belgiske violinisten Eugène Yasÿe. Efter år som organist vid sorgtyngda jordfästningar ville Fauré nu skapa något annorlunda, ett intimt verk med känsla av kärleksfullt lugn. Sin syn på döden beskriver han som ”en välkommen befrielse, en aspiration mot lycka och glädje ovan där, istället för en smärtsam upplevelse”.

Fauré påbörjade komponerandet av requiet efter moderns död 1887, och i början av året därpå avslutade han en första version, Un petit Requiem. Verket bestod då av fem satser, och var skrivet för mans- och gossröster och liten orkesterbesättning. För att uppnå den ljusa stämningen valde och ändrade han de liturgiska texterna som han ansåg lämpligt. Han utelämnade bland annat nästan allt ur den traditionella Dies irae (vredens dag), utom sista delen, Pie Jesu, och inkluderade In paradisum som den avslutande satsen.

Verket uruppfördes i Madeleinekyrkan (Église de la Madeleine) vid en begravning, med Fauré själv som dirigent. Under de nästkommande åren omarbetade han verket ett flertal gånger och lade till instrument och nya satser, till exempel Libera me som skrivits redan 1877 som ett fristående verk för barytonsolist. Den nya sjusatsiga versionen för blandad kör, och den som vanligast framförs, var klar 1893, och den sista versionen med full orkester såg dagens ljus år 1900. Då Fauré dog 1924 framfördes requiet vid hans egen begravning, en värdig slutpunkt som speglade hans inställning till döden.

Andreas Konvicka

Stora kyrkans orgel. foto Håkan Dahlén

Om orgeln

Stora kyrkans läktarorgel

1995 byggde Grönlunds orgelbyggeri detta förstklassiga instrument med 50 stämmor fördelat på tre manualer och pedal. Fasadarkitekt var Ulf Oldaeus.

Huvudverk:
Principal 16’
Principal 8’
Spetsflöjt 8’
Dubbelflöjt 8’
Gamba 8’
Octava 4’
Rörflöjt 4’
Oktava 2’
Kvint 2 2/3’
Mixtur IV
Gr Cornett V
Trumpet 16’
Trumpet 8’ 

Öververk:
Fugara 8’
Gedackt 8’
Principal 4'
Täckflöjt 4’
Waldflöjt 2’
Nasat 1 1/3’
Sesquialt. II
Scharff III
Trumpet 8’
Krumhorn 8’
Klockspel
Cymbelstjärna 
Tremulant

Svällverk:
Bourdon 16’
Basetthorn 8’
Rörflöjt 8’
Salicional 8’
Voix celeste 8’
Oktava 4’
Fl. Travers 4’
Nasard 2 2/3’
Svegel 2’
Tierce 1 1/3’
Mixtur IV
Bombarde 16’
Tr. Harm. 8’
Oboe 8’
Clarion 4’
Tremulant

Pedal
Bourdon 32’
Principal 16’
Subbas 16’
Oktava 8’
Borduna 8’
Koralbas 4’
Rörflöjt 4’
Rauschkvint V
Fagtt 32’
Basun 16’
Trumpet 8’
Trumpet 4’

Informationen om orglen kommer från Härnösands stifts orgelinventering