Advents- och julmusik

Inställd!
lördag 5 december 18.00 Klövsjö kyrka

Bengt Isaksson, organist, bjuder på ett program med advents- och julmusik för orgel.

Klövsjö kyrka. foto Julian Bishakwe
Klövsjö kyrka. foto Julian Bishakwe

Om orgeln

Vy mot läktaren. Klövsjö kyrka. foto Jon Dillner
Klövsjö kyrkas orgel byggdes 1900 av firman Åkerman och Lund och 18 år senare fick samma firma i uppgift att utöka orgeln med 10 stämmor. Den är ett senromantiskt instrument med två manualer och självständig pedal. Den har 16 stämmor och mekanisk traktur och pneumatisk registratur. Den som sitter och spelar på orgeln känner varje gång kyrkklockorna drar igång hur det gungar till och hela läktaren knakar och ljuskronornas kristaller klirrar mot varandra då klockorna får hela kyrkan att röra sig. 

Huvudverk:
Borduna 16’
Principal 8’
Fl. Harmoniq. 8’
Gamba 8’
Borduna 8’
Oktava 4’
Oktava 2’
Trumpet 8’ 

Svällverk:
Violin 8’
Rörflöjt 8’
Voix Celeste 8’
Salicional 8’
Salicet 4’
Flöjt 4’

Pedal:
Subbas 16’
Violoncell 8’

Numera finns även en digital orgel framme i kyrkans kor. 

Informationen om orglen kommer från Härnösands stifts orgelinventering.