Sången i skogen

lördag 6 juli 18.00 Näs kyrka

Lena Severin spelar orgelimprovisationer med reflektioner och klassiska pärlor.

Följ med på en fiktiv musikalisk vandring genom skog, över mossa, myr och stanna till i gläntan!

Orgeln får gestalta intrycken i improvisationer och klassiska orgelstycken. Utgångspunkten är hela tiden reflektionstexter ur Hans-Erik Lindströms bok Naturens katedral.
 

Näs kyrkstallar Näs kyrkstallar


Kaféet i Näs kyrkstallar är öppet 14.00-20.00 hela juli, man kan fika där efter helgsmålsbönen och konserten.

Orgel i Näs kyrka. foto Michael Eriksson
Orgel i Näs kyrka. foto Michael Eriksson

Om orgeln

1871 byggdes kyrkans första orgel av Petrus Bylander, Marieby. Den står nu i kyrkans kor. På läktaren finns istället en orgel vars fasad är från 1901 då Näs fick sin andra orgel, byggd av E.A. Setterquist och son, Örebro. 1943-1944 byggdes orgeln om på nytt, denna gång av Bo Wedrup, Uppsala. 1971 var det återigen dags för en ombyggnad.

Karin Månsson som tidigare varit kantor i Näs berättar:
—1970 gav kyrkorådet tillstånd till satsning på en ny orgel. Henne Lindroth tillsattes sin orgelkunnig, Han pläderade för en enmanualig orgel med tanke på det lilla kyrkorummet, men jag lyckades övertyga honom om en tvåmanualig orgels större repertoarmöjligheter. Orgelbyggaren Walter Thür, Torshälla, fick uppdraget att bygga den nya orgeln, som kunde invigas 22 augusti 1971. Den har fungerat mycket bra.

Orgeln har två manualer, självständig pedal och 16 stämmor.

Huvudverk:
Gedackt 8’
Principal 4’
Rörflöjt 4’
Waldflöjt 2’
Mixtur 4-5 chor
Trumpet 8’

Svällverk:
Fugara 8’
Rörflöjt 4’
Traversflöjt 4’
Principal 2’
Sesquialtera 2 chor
Scharf 3 chor
Tremulant

Pedal:
Subbas 16’
Gedackt 8’
Kvintadena 4’
Fagott 16’

Informationen om orglen kommer från Härnösands stifts orgelinventering