Hard Rock Organ

lördag 29 juni 18.00 Gåxsjö kyrka

Akiko Watanabe orgel

Akiko Watanabe spelar kända Hard rock-låtar från bland annat 60-80 talet på orgel.  

Gåxsjö orgel. foto Martin Lagergren
foto Håkan Dahlén

Om orgeln

Gåxsjö kyrkas orgel byggdes 1964 av Gustaf Hagström i orgelhuset efter den tidigare orgeln. Den orgeln stod klar samma år som kyrkan, 1886, och både kyrkan och orgelfasaden ritades av arkitekt Fredrik Reinhold Ekberg. Själva orgeln byggdes av Anders Christian Schuster tillsammans med Carl Olof Lindgren. Den senare var uppväxt i Aspås socken och verkade som kantor i Aspås och Häggenås. 

Orgeln har två manualer och självständig pedal. Den har 13 stämmor och är mekanisk.

Manual I
Hålflöjt 8'
Principal 4'
Spetsgedackt 4'
Waldflöjt 2'
Mixtur 3 chor

Manual II
Trägedackt 8'
Rörflöjt 4'
Principal 2'
Cymbel 2 chor
Dulcian 8'
Tremulant

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Fagott 16'

Informationen om orglen kommer från Härnösands stifts orgelinventering och Dag Edholms bok Orgelbyggare i Sverige 1600-1900 och deras verk.